Syn ved fraflytning

I forbindelse med fraflytning skal der foretages syn af boligen. Synet foretages af viceværten, aflæsning af målere foretages af viceværten i forbindelse med fraflytning.

Når opsigelsen af boligen samt oplysning om den fremtidige adresse er modtaget, gives fraflytteren med mindst 1 uges varsel oplysning om dato for syn af boligen.

Udgifterne i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser.

Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger.

Lejligheden istandsættes i fraflytters lejeperiode 10 – 14 dage eller hvor andet aftales.

Det indbetalte indskud bruges som aconto betaling for udført arbejde, evt. underskud i den forbindelse påhviler den udflyttende lejer.

Eventuel tilbagebetaling af indskud, foretages iløbet af den første fraflyttede måned.