Boligtagerens vedligeholdelse

Selskabet påtager sig:

Vedligeholdelse og fornøden udskiftning af låse, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, ruder og lignende, der er installeret af selskabet.

Ved reparation eller udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er installeret af eller skriftligt godkendt som overtaget af selskabet, afgør viceværten og faglig ekspertise hvornår udskiftning, reparation og vedligeholdelse er nødvendig.