Normal istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning udarbejdes der en udflytterrapport, som udføres af viceværten i samarbejde med den fraflyttende lejer. Denne rapport er grundlag for indhentning af tilbud fra 2 malermestere. Fraflytter modtager kopi af de 2 tilbud, billigste tilbud til blive antaget.

Lejerne vil dog kunne påtage sig udbedringen såfremt arbejde udføres af faglært arbejdskraft. I den situation må lejer være indstillet på at han påtager sig ansvaret for arbejdets kvalitet og hæfter derfor i 5 år.

Normal istandsættelse ved fraflytning skal i almindelighed altid udføres, medmindre boligen for alle eller nogle af de pågældende bygningsoverflader fremtræder nyistandsat.