Standard husorden

Standard husorden for Ejendomsselskabet Henning Pedersen, Harken A/S (HPbolig):

Boligforeningen er privat ejet.

Beboerne har derfor egen interesse i at medvirke til efterlevelse af god skik og brug til fremme af den trivsel,
der bør være i en boligafdeling.

Følgende husorden er retningsgivende for de enkelte afdelinger.

Affald:
Hjørring kommunes affaldsregulativ skal overholdes- og de opstillede affaldsposer og containere benyttes. Det er op til hver enkelt beboer at medvirke til at holde området ryddeligt.

Antenner:
Alle lejemål er tilsluttet fællesantennen, hvortil lejerne betaler kontingent.

Cykler, knallerter og biler:
De anviste pladser for henstilling af cykler, knallerter og biler skal anvendes.

Støjforhold:
Det påhviler den enkelte beboer, at tage hensyn til omgivelserne, herunder sikre nattero for øvrige beboere. Anvendelse af radio- og musikanlæg må ikke forstyrre de omkringboende. Gentagne tilfælde af generende kan betragtes som misligeholdelse af lejemålet, og dermed følgende opsigelse.

Boligens vedligeholdelse:
Vedrørende boligens vedligeholdelse m.v. henvises til lejelovens bestemmelser og nedennævnte.