Mangler skal påtales inden 2 uger

Hvis tilflytteren ved overtagelse af boligen konstaterer mangler, skal tilflytteren senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse, her kontaktes viceværten for besigtigelse af manglerne.

Skønner selskabet, at manglen er mindre væsentlig, kan afhjælpning undlades, men manglen vil blive påført kontrakten eller et tillæg til denne, og boligtageren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning.

At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke tilflytteren fra sine vedligeholdelsesforpligtelser.

Tilflytteren vil ikke uden forudgående skriftlig aftale med selskabet få refunderet afholdte udgifter til mangelafhjælpning.