Anmeldelse af skader

Såfremt der opstår skader på boligen, skal boligtageren omgående anmelde det til selskabet.

Undlades anmeldelse, vil boligtageren blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter som følge af den manglende anmeldelse.