Opsigelse

Opsigelse af lejlighed

Ifølge lejekontrakten kan lejer opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag.

Der er afsat max. 14 dage til istandsættelse og det betyder, at lejemålet enten skal være tømt og fraflyttet senest 14 dage før udløbsdatoen, ellers vil der blive opkrævet husleje + forbrugsafgifter 14 dage efter udløbsdatoen.